پیامبر اکرم (ص) : کسي که همواره به ياد مرگ باشد از هوي و هوس‌ها چشم‌پوشي مي‌کند.
اخبار اطلاعیه ها همایشها و سمینارها منابع و مراجع علمی پیوندهای پرکاربرد