1395/07/10 - 12:11

همایش فرهنگی - آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود برگزار گردید

همایش فرهنگی - آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود برگزار گردید

1394/06/18 - 14:51

برگزاری مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه

برگزاری مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه

1394/02/14 - 00:45

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی ویژه دانشجویان دختر و پسر

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی ویژه دانشجویان دختر و پسر

1394/03/10 - 14:00

برگزاری مسابقه آشپزی در خوابگاه خواهران

برگزاری مسابقه آشپزی در خوابگاه واحد خواهران

1393/08/07 - 10:00

برگزاری مراسم زیارت عاشورا توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه

برگزاری مراسم زیارت عاشورا توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه

1 2 3 4 5 6 ... 40