دانشکده زیست فناوری
دانشکده زیست فناوری به عنوان تنها دانشکده تخصصی زیست فناوری کشور، با هدف ایجاد و توسعه رشته‌های بین رشته‌ای جدید در عرصۀ زیست فناوری برای همگام شدن با تحولات فناوری مدرن روز دنیا و مخصوصاً ایجاد سهم شایسته در زمینه فناوری های نوین و تکوین علم و دانش برای کشور تاسیس شده است. این فناوری نوین، در علوم زیست شناسی پایه، فرآوری غذایی و تغذیه، صنایع شیمیایی، پزشکی، داروسازی و نانوبيوتكنولوژي پتانسیل قابل توجهی دارد. استان مازندران بخصوص شهر آمل به دلیل وجود هفت شهرک صنعتی فعال، کارخانه های غذایی بین المللی و معتبر (کاله، هراز، صالح و ...)، دریا و جنگل می تواند به عنوان یکی از قطب های مهم صنعتی برای تولید محصولات زیست فناوری محسوب گردد. گستردگی حوزه فعالیت زیست فناوری از یک سو و ضرورت رعایت استانداردها و ارتقاء کیفیت محصولات از سوی دیگر موجب شده است تا صاحبان این صنایع، تحقیق، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص را به عنوان یکی از حلقه های اجتناب ناپذیر مجموعه مدیریتی خود مورد توجه قرار دهند. لذا این دانشکده مصمم است تا در آینده نزدیک به عنوان یک قطب علمی فعال کشور در حوزه­های فوق مطرح گردد. بنابراین دانشکده زیست فناوری در یک نگاه کلی‌تر نماد بارزی از رویکرد جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف و توسعه مراکز تحقیقاتی می‌باشد. در این راستا در دانشکده مذکور گروه‌های آموزشی زیر راه‌اندازی و یا در شرف راه اندازی می­باشند:
 
1-گروه زیست فناوری میکروبی
کارشناسی زیست فناوری
کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی
 
2- گروه نانو زیست فناوری
کارشناسی سلولی و مولکولی
 
3- گروه زیست فناوری دریا
 
4- گروه بیوانفورماتیک